Säkerhet & Miljö

Vi tänker på säkerhet och miljö

Miljö och Kvalitetssäkringsystemet i korthet:

 

  •  Använda ändamålsenligt material av god kvalitet.
  • Kommunicera och ha en god dialog med kund angående beställningen.
  • Certifierad och behörig personal.
  • All byggnation, rivning och om- och tillbyggnad ska ske av Jämtställningar.
  • Ha en väl fungerande dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring.
  • Alla byggställningar skall godkännas och signeras med grön tagg av certifierad personal.
  • Identifiera eventuella faror, skador som kan uppkomma och kommunicera med kund hur man undviker dessa.
  • Samtliga byggställningar skall dokumenteras i logglista och ha möjlighet till spårning och uppföljning.
  • Vid samtliga arbeten skall verksamheten, så långt som möjligt, miljöanpassas inom alla områden (planering, inköp, transport & logistik, montering, demontering, materialförvaring och hantering).

Säkerhet & Flexibilitet i Byggställningsmaterialet

Layhers modulställning som vi använder oss av är en innovation som konkurrerar ut den gamla rörställningen då den är säkrare, flexiblare, snabbare att montera och är typkontrollerad. Det går att utöka byggställningen med väderskydd, intäckning, stämp, bygghiss och trapptorn.

Ladda ned en .pdf med information om modulställningen från Layher.

Vår byggställning är typad och godkänd. Vi följer arbetarskyddsstyrelsens stadgar. Ladda hem dessa som .pdf dokument.

Säkerheten i Byggställningen – Kortfattat

Färdigmonterad byggställning från Jämtställningar är försedd med fallräcken, sparklist, trapptorn eller stegluckor och signerad grön tagg. Beroende på ändamålet med byggställningen så kan en byggställning skilja sig i arbetshöjd.

Modulställningen är flexibel och kan förstärkas för att klara tunga belastningar. I grundutförande klarar byggställningen 200kg/m2. Men byggställningen kan självklart utrustas för att klara tuffare belastningar. Kontakta oss för att få reda på mer om belastningar på byggställningar

Trapptorn i grundutförande i vår byggställning är typat för att belastas upp till 750kg/m2. Vid höga höjder kan trapptorn och bygghiss kombineras för att transportera människor och material. Det är även bra för att användas som nödutgångar vid större byggnationer.

Företag som valt våra byggställningstjänster

Nedan ser ni ett axplock av de återkommande företag som valt våra byggställningstjänster. Vi åtar oss byggställningsprojekt, uppdrag och monteringsarbete över hela landet.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss så återkopplar vi så fort vi kan.